تبلیغات
.... هواشناسی خاوران .... - آخرین زمین‌لرزه‌ها


آخرین زمین‌لرزه‌ها


صفحه جستجوی آخرین زمین‌لرزه‌ها یك صفحه جستجو از پیش ساخته شده است كه آمار 60 رویداد اخیر را نمایش می‌دهد.

To download a high quality pdf version of this figure click here

The red circles show the location and magnitude of events happened todayردیفزمان وقوع به
وقت محلی
عرض جغرافیاییطول جغرافیاییعمقبزرگیتوضیحاتتعداد ایستگاههامأخذدریافت فایل
۱۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۱۷:۳۹:۵۹.۲۳۲.۶۱ N۵۱.۸۲ E۱۴۱.۶ خوراسگان، اصفهان۷IGUTشکل موج
۲۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۱۶:۴۴:۰۰.۳۳۲.۱۶ N۵۵.۵۳ E۱۸۲.۳ ساغند، یزد۳IGUTشکل موج
۳۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۱۵:۴۴:۳۰.۳۳۳.۴۹ N۴۸.۴۷ E۸۱.۴ خرم آباد، لرستان۴IGUTشکل موج
۴۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۱۴:۰۸:۴۶.۰۳۸.۷۳ N۴۶.۷۵ E۱۲۲.۴ ورزقان، آذربایجان شرقی۵IGUTشکل موج
۵۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۱۴:۰۲:۵۴.۳۳۱.۰۱ N۵۶.۴۳ E۱۰۲.۰ یزدانشهر، کرمان۶IGUTشکل موج
۶۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۱۳:۳۳:۰۵.۴۳۵.۶۴ N۵۱.۵۲ E۱۲۱.۹ ری، تهران۱۲IGUTشکل موج
۷۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۱۲:۲۴:۴۲.۲۲۸.۰۹ N۵۵.۲۵ E۱۰۲.۹ دوبرجی، فارس۹IGUTشکل موج
۸۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۰۸:۰۹:۵۲.۴۳۲.۲۳ N۵۹.۴۹ E۱۲۲.۲ سربیشه، خراسان جنوبی۳IGUTشکل موج
۹۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۰۷:۴۴:۳۰.۸۳۳.۸۳ N۵۶.۶۷ E۹۱.۷ طبس، خراسان جنوبی۵IGUTشکل موج
۱۰۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۰۵:۴۹:۵۵.۷۳۷.۰۷ N۵۵.۲۰ E۱۵۲.۴ آزادشهر، گلستان۴IGUTشکل موج
۱۱۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۰۵:۲۱:۴۲.۳۳۸.۰۶ N۵۸.۴۱ E۱۰۱.۵ Aşgabat، ترکمنستان۵IGUTشکل موج
۱۲۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۰۴:۱۴:۵۰.۰۲۸.۴۸ N۵۱.۶۳ E۲۳۲.۹ شنبه، بوشهر۷IGUTشکل موج
۱۳۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۰۴:۱۲:۵۶.۹۳۳.۲۶ N۵۷.۳۰ E۱۰۲.۰ طبس، خراسان جنوبی۵IGUTشکل موج
۱۴۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۰۳:۵۰:۰۵.۴۳۷.۴۰ N۵۸.۰۷ E۱۳۱.۵ شیروان، خراسان شمالی۴IGUTشکل موج
۱۵۱۳۹۲-۰۵-۲۰ ۰۲:۳۶:۲۳.۹۳۳.۰۳ N۴۷.۵۹ E۱۳۲.۳ آبدانان، ایلام۱۰IGUTشکل موج
۱۶۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۲۲:۲۰:۳۶.۳۳۸.۱۹ N۴۸.۲۱ E۸۳.۱ اردبیل، اردبیل۸IGUTشکل موج
۱۷۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۲۱:۵۰:۴۷.۵۲۸.۴۱ N۵۱.۶۷ E۱۰۴.۶ شنبه، بوشهر۱۴IGUTشکل موج
۱۸۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۲۱:۳۵:۳۶.۲۲۸.۴۴ N۵۱.۶۸ E۱۰۴.۶ شنبه، بوشهر۱۴IGUTشکل موج
۱۹۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۲۱:۲۰:۰۹.۳۳۴.۸۷ N۵۰.۳۰ E۱۰۲.۱ ساوه، مركزی۷IGUTشکل موج
۲۰۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۱۶:۳۸:۰۰.۴۳۳.۷۹ N۵۶.۷۰ E۸۴.۳ طبس، خراسان جنوبی۱۰IGUTشکل موج
ردیفزمان وقوع به
وقت محلی
عرض جغرافیاییطول جغرافیاییعمقبزرگیتوضیحاتتعداد ایستگاههامأخذدریافت فایل
۲۱۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۱۳:۲۵:۱۷.۷۳۰.۵۰ N۵۴.۸۹ E۱۰۲.۴ دهج، كرمان۵IGUTشکل موج
۲۲۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۱۳:۲۳:۰۵.۰۳۵.۰۸ N۴۶.۹۶ E۱۲۱.۳ موچش، كردستان۴IGUTشکل موج
۲۳۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۱۲:۵۲:۱۲.۹۳۰.۵۸ N۵۷.۳۱ E۱۲۲.۳ چترود، کرمان۶IGUTشکل موج
۲۴۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۱۱:۱۴:۱۷.۴۳۳.۸۲ N۵۶.۶۶ E۷۲.۰ طبس، خراسان جنوبی۴IGUTشکل موج
۲۵۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۰۷:۱۹:۵۵.۲۲۹.۸۷ N۵۷.۷۵ E۱۲۲.۶ گلباف، کرمان۷IGUTشکل موج
۲۶۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۰۵:۵۸:۰۵.۰۳۵.۹۳ N۵۹.۹۶ E۱۴۱.۶ فریمان، خراسان رضوی۵IGUTشکل موج
۲۷۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۰۵:۰۸:۰۶.۵۳۷.۰۷ N۵۸.۴۶ E۱۵۰.۹ قوچان، خراسان رضوی۴IGUTشکل موج
۲۸۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۰۴:۰۳:۵۵.۷۳۸.۰۳ N۴۶.۳۲ E۷۱.۳ تبریز، آذربایجان شرقی۳IGUTشکل موج
۲۹۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۰۴:۰۰:۴۸.۱۲۸.۰۰ N۵۶.۷۱ E۱۰۳.۷ فارغان، هرمزگان۱۳IGUTشکل موج
۳۰۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۰۲:۴۴:۵۸.۶۳۲.۲۵ N۶۰.۰۷ E۱۸۱.۷ درح، خراسان جنوبی۳IGUTشکل موج
۳۱۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۰۱:۴۷:۲۱.۴۲۷.۷۹ N۵۶.۵۶ E۲۸۲.۸ فارغان، هرمزگان۱۰IGUTشکل موج
۳۲۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۰۰:۴۹:۰۲.۴۳۷.۱۱ N۵۸.۸۹ E۱۸۱.۴ قوچان، خراسان رضوی۴IGUTشکل موج
۳۳۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۰۰:۲۲:۴۹.۰۳۳.۵۳ N۴۹.۰۷ E۱۸۱.۲ دورود، لرستان۴IGUTشکل موج
۳۴۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۰۰:۱۹:۰۸.۲۳۳.۴۹ N۴۹.۰۸ E۱۴۱.۷ دورود، لرستان۵IGUTشکل موج
۳۵۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۲۲:۳۰:۲۱.۹۳۷.۰۰ N۵۶.۳۹ E۸۳.۳ جاجرم، خراسان شمالی۱۳IGUTشکل موج
۳۶۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۲۲:۲۹:۳۱.۵۳۰.۳۱ N۵۱.۸۰ E۸۲.۶ اردكان، فارس۶IGUTشکل موج
۳۷۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۲۱:۵۲:۰۰.۰۳۶.۹۸ N۵۹.۴۰ E۱۷۱.۸ حسن آباد لائین نو، خراسان رضوی۵IGUTشکل موج
۳۸۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۲۱:۳۴:۴۴.۶۳۳.۰۱ N۵۹.۲۷ E۱۸۱.۹ بیرجند، خراسان جنوبی۳IGUTشکل موج
۳۹۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۱۹:۴۸:۰۴.۴۳۱.۶۰ N۴۹.۶۵ E۲۷۲.۳ هفتگل، خوزستان۶IGUTشکل موج
۴۰۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۱۸:۳۰:۵۰.۱۳۳.۷۹ N۵۶.۶۴ E۷۲.۴ طبس، خراسان جنوبی۷IGUTشکل موج
ردیفزمان وقوع به
وقت محلی
عرض جغرافیاییطول جغرافیاییعمقبزرگیتوضیحاتتعداد ایستگاههامأخذدریافت فایل
۴۱۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۱۶:۱۳:۳۶.۹۳۸.۴۶ N۵۵.۷۵ E۸۳.۹ مراوه تپه، گلستان۹IGUTشکل موج
۴۲۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۱۵:۴۸:۰۸.۴۳۸.۴۴ N۴۶.۷۷ E۱۳۲.۳ ورزقان، آذربایجان شرقی۷IGUTشکل موج
۴۳۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۱۵:۳۵:۳۰.۵۳۸.۳۰ N۴۶.۳۲ E۱۰۱.۳ تبریز، آذربایجان شرقی۳IGUTشکل موج
۴۴۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۱۳:۵۸:۳۹.۲۳۷.۱۷ N۵۸.۲۷ E۱۰۲.۰ فاروج، خراسان شمالی۳IGUTشکل موج
۴۵۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۱۰:۱۴:۵۳.۰۳۶.۰۶ N۵۹.۲۸ E۱۴۲.۵ در رود، خراسان رضوی۷IGUTشکل موج
۴۶۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۰۹:۳۹:۰۲.۷۲۷.۹۶ N۵۹.۴۲ E۱۹۲.۵ مسجد حضرت ابوالفضل، سیستان و بلوچستان۵IGUTشکل موج
۴۷۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۰۹:۲۵:۱۰.۷۳۶.۹۹ N۵۹.۴۳ E۱۲۱.۳ حسن آباد لائین نو، خراسان رضوی۴IGUTشکل موج
۴۸۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۰۹:۰۴:۴۷.۶۳۲.۷۲ N۵۹.۱۲ E۱۸۱.۷ بیرجند، خراسان جنوبی۳IGUTشکل موج
۴۹۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۰۸:۱۵:۲۸.۹۳۳.۲۹ N۴۸.۵۷ E۸۲.۵ زاغه، لرستان۱۳IGUTشکل موج
۵۰۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۰۷:۲۸:۳۹.۴۳۶.۹۹ N۵۹.۴۵ E۱۲۲.۱ حسن آباد لائین نو، خراسان رضوی۷IGUTشکل موج
۵۱۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۰۶:۵۵:۰۵.۶۳۷.۰۱ N۵۹.۴۳ E۱۴۳.۶ حسن آباد لائین نو، خراسان رضوی۹IGUTشکل موج
۵۲۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۰۴:۳۷:۲۴.۰۳۹.۶۷ N۵۰.۷۷ E۱۰۳.۸ Neft Daşları، آذربایجان۱۲IGUTشکل موج
۵۳۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۰۳:۰۸:۵۴.۵۳۴.۹۰ N۵۰.۲۸ E۸۱.۸ ساوه، مركزی۱۰IGUTشکل موج
۵۴۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۰۳:۰۱:۲۷.۵۳۴.۲۸ N۴۵.۴۸ E۹۲.۶ Hanaqin، عراق۱۳IGUTشکل موج
۵۵۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۰۱:۲۰:۲۶.۱۳۰.۷۹ N۵۱.۷۳ E۹۲.۳ یاسوج، كهگیلویه وبویر احمد۱۲IGUTشکل موج
۵۶۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۰۰:۳۲:۴۸.۲۳۸.۴۷ N۴۶.۸۴ E۵۲.۰ ورزقان، آذربایجان شرقی۸IGUTشکل موج
۵۷۱۳۹۲-۰۵-۱۸ ۰۰:۲۵:۴۰.۷۳۰.۹۹ N۵۷.۳۹ E۲۲۲.۹ هجدک، کرمان۱۱IGUTشکل موج
۵۸۱۳۹۲-۰۵-۱۷ ۲۳:۴۷:۴۵.۵۳۲.۲۰ N۶۰.۱۲ E۸۲.۵ درح، خراسان جنوبی۸IGUTشکل موج
۵۹۱۳۹۲-۰۵-۱۷ ۲۳:۱۸:۲۰.۰۳۶.۲۱ N۵۲.۹۴ E۱۶۱.۴ زیراب، مازندران۶IGUTشکل موج
۶۰۱۳۹۲-۰۵-۱۷ ۲۰:۵۶:۴۲.۵۲۸.۲۷ N۵۸.۹۴ E۲۰۳.۱ محمد‌آباد ریگان، کرمان۱۳IGUTشکل موج

View Printable Version برچسب ها : آخرین زمین‌لرزه‌ها , مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ | طراحی توسط عاشورا

درباره وبلاگ

سلام دوستان من حمید هستم 21 ساله (دانشجو ) از شهرستان بیرجند واقع در خراسان جنوبی و سعی بر این دارم تا بتوانم اطلاعات و داده های مورد نیاز برای پیش بینی را در این وبلاگ قرار دهم بدین منظور من تمامی نقشه های مربوط به دما و بارش و خشکسالی و ... را در وبلاگم قرار داده ام.امیدوارم مورد استفاده ی شما عزیزان شود. این ویلاگ طوری طراحی شده که اجازه کپی برداری در آن آزاد است و از هر گونه انتقاد یا پیشنهادی آزاد می باشد امیدوارم با نظرات شما وبلاگم را به بهترین وجه کامل و به روز کنم . ضمنا به سوالات هواشناسی هم پاسخ داده میشود. در پایان لازم به ذکر است که شما عزیزان میتواند با رفتن به قسمت موضوعات به هدف یا مقصود خود برسید که باعث عدم سردرگمی میشود.ضمنا خیلی ها سوال می کنن نام وبلاگم یعنی خاوران به کجا مربوط میشه که باید بگم این نام مربوطه به استان خراسان جنوبی

آخرین مطالب

لینک دوستان

دانشنامه مهدویت

ابر برچسب ها

دمای 5 روز اینده ,  هوا در 3 روز آینده استان خراسان جنوبی ,  پیش بینی هوا در 3 روز آینده خراسان جنوبی ,  پهنه بندی مجموع بارش کشور از اول سال زراعی تا 12 مرداد ,  نقشه بارش ,  پهنه بندی مجموع بارش کشور ,  بیشینه دما ,  پهنه بندی مجموع بارش کشور از اول سال زراعی تا مرداد ,  پیشبینی بارندگی ,  بارندگی ,  پیشبینی بارش ,  دمای 96 ساعت آینده ,  نقشه پیشبینی بارش ,  نقشه ,  دمای هوا ,  هواشناسی استان خراسان جنوبی ,  پیشبینی بارش کشور در سال 96 ,  پیشبینی هوای بیرجند . هوای بیرجند . هواشناسی بیرجند . پیشبینی با ,  کمینه دما ,  دمای کمینه ,  آخرین اخبار از سامانه های بارشی ,  باران ,  آخرین اخبار ,  هواشناسی 3 روزه خراسان جنوبی ,  آخرین اخبار از وضعیت هوا ,  هواشناسی ,  پهنه بندی مجموع بارش کشور از اول سال زراعی 96 ,  بارش باران ,  نقشه دمای هواشناسی باران ,  آخرین اخبار از وضعیت دمایی کشور ,  آخرین اخبار هواشناسی ,  بارش ,  پیشبینی بارش کشور در پاییز 96 ,  پیشبینی دمای هوا ,  نقشه های اینتل کاست ,  پیش بینی بلند مدت بارش کشور ,  پهنه بندی مقدار انحراف مجموع بارش کشور از اول سال زراعی تا 5 شهر ,  آخرین اخبار از وضعیت بارش ,  پیشبینی بارش کشور در پاییز ,  دما ,  پیش بینی 3 روزه استان خراسان جنوبی ,  پهنه بندی مجموع بارش کشور از اول سال زراعی پاییز 96 ,  هواشناسی بیرجند ,  پهنه بندی مقدار انحراف مجموع بارش کشور از اول سال زراعی تا شهریو ,  نقشه بارندگی ,  پهنه بندی مجموع بارش کشور از اول سال زراعی ,  هواشناسی باران ,  اینتل کاست ,  پیشبینی دما ,  هواشناسی خراسان جنوبی , 

لوگوی دوستان

دیگر امکانات