تبلیغات
.... هواشناسی خاوران .... - مطالب پیش بینی های فصلی


پیشبینی بارش کشور در پاییز 96


------------------------------------------------------------

 با کلیک در اینجا پیشبینی فصلی  کشور توسط پژوهشکده اقلیم شناسی را دانلود کنید

خبرنامه پیش بینی فصلی- شهریور 1396

--------------------------------------------------------------------------------------------
برچسب ها : پیش بینی بلند مدت بارش کشور ,  پیشبینی بارش کشور در سال 96 ,  پیشبینی بارش کشور در پاییز 96 ,  پیشبینی بارش کشور در پاییز , 


نظرات مختلف در مورد پاییز و زمستان 92


پیشبینی هواشناسی باران برای پاییز ۱۳۹۲:

(مهر ماه:با توجه به تجزیه و تحلیل نقشه هاب بلند مدت چنین به نظر می آید که در مهر ماه برای سواحل دریای خزر و شمال غرب و دامنه های زاگرس و جنوب شرق و تا حدودی شمال شرق وضعیت بارش در حد نرمال خواهد بود و در جنوب غرب و مرکز کشور و جنوب کشور و دامنه های جنوبی البرز بارش قدری کمتر از نرمال خواهد بود.

از نظر دمایی نیز پیشبینی می شود مهر ماه گرمی در پیش داشته باشیم و در غالب نواحی کشور دما بالاتر از نرمال پیشبینی می شود.)

(آبان ماه:در این ماه ۲ حالت وجود خواهد داشت حالت اول بارش کمتر از نرمال در بیشتر نواحی کشور آن هم در نیمه اول این ماه پیشبینی می گردد و حالت دوم این که در نیمه دوم این ماه بخصوص دهه سوم این ماه بارش در سطح کشور نرمال با میل به بالاتر از نرمال برآورد می گردد.

از نظر دمایی نیز پیشبینی می شود که دمای در نیمه اول آبن در بیشتر نواحی کشور در حد نرمال تا بالاتر از نرمال و در نیمه دوم این ماه نرمال تا پایینتر از نرمال پیشبینی می گردد.)

(و اما آذر ماه:به احتمال ۷۰٪ طی این ماه بارش در غالب نواحی کشور بالاتر از نرمال و یا حداقل نرمال ثبت خواهد شد و آذر مرطوب و پر بارشی در پیش داریم انشالله.

از نظر دمایی نیز چنین می توان نتیجه گیری کرد که دمای هوا در غالب مناطق کشور زیر نرمال سالانه و یا حداقل در شرایط نرمال خواهد بود و بنابراین آذر ماه بسیار سردی در پیش است انشالله.)

(در کل پیشبینی می شود که نیمه اول پاییز گرم و کم بارش و نیمه دوم آن سرد و پر بارش گردد انشالله.

 و در مجموع پیشبینی می کنیم که پاییز نسبتا نرمالی در پیش داشته باشیم انشالله.)

ملاک پیشبینی ما مرکز ملی اقلیم شناسی است و برای بهتر شدن و دقیق تر شدن پیشبینی فصلی از نقشه های مراکز معتبر جهانی نیز بهره میبریم.

 پیشبینی  مرکز ملی اقلیم شناسی برای شهریور ماه لغایت آبان ماه ۹۲: 

بارش:

بارش در استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و اردبیل و زنجان و نوار شرقی کردستان و مناطق کوچکی از شمال و جنوب ایلام و گیلان و مازندران و گلستان و خراسان شمالی و قزوین و تهران و اکثر نواحی سمنان و شمال و جنوب خراسان رضوی و شمال و شرق همدان و مرکزی و قم و شرق لرستان و چهارمحال وبختیاری و شرق خوزستان و کهکیلویه وبویراحمد و بوشهر و شرق فارس و شرق و غرب هرمزگان و سیستان وبلوچستان و قسمت هایی از شمال و جنوب کرمان و قسمت اعظمی از شمال و مرکز  و جنوب خراسان جنوبی و غرب اصفهان و قسمت کوچکی از شرق یزد در حد نرمال سالانه پیشبینی شده است.

و اما بارش در استان های کرمانشاه و غرب و شمال و مرکز کردستان و اکثر نواحی ایلام و غرب خوزستان و جنوب غرب همدان و غرب لرستان و شرق اصفهان و شرق و جنوب شرق فارس و قسمت کوچکی از جنوب سمنان و شمال و مرکز و غرب و جنوب یزد و غرب و مرکز کرمان و شمال و مرکز هرمزگان و مرکز خراسان رضوی و شرق خراسان جنوبی و نوار شمالی سیستان وبلوچستان کمتر از نرمال سالانه برآورد شده است.

 

 

دما:

طبق نقشه دما در استان های گلستان و شمال و غب و مرکز آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی و شمال اردبیل و غرب و جنوب غرب کرمانشاه و شمال و مرکز و جنوب ایلام و مرکز و شرق و جنوب خوزستان و شمال شرق بوشهر و غرب قزوین و شمال و شمال تهران و البرز و شمال مرکزی و مازندران و گلستان و نوار شمالی سمنان و شمال خراسان شمالی و نرار کوچکی از خراسان رضوی و شمال و مرکز سیستان وبلوچستان و گوشه ای از شرق یزد و جنوب و جنوب غرب خراسان جنوبی و شمال و مرکز سیستان وبلوچستان و شرق کرمان و تکه ای از شرق هرمزگان در حد نرمال سالانه برآورد شده است

و در استان های  کردستان و زنجان و جنوب آذربایجان غربی و مرکز و جنوب آذربایجان شرقی و مرکز و جنوب اردبیل و همدان و مرکز و جنوب استان مرکزی و لرستان و گیلان و گوشه غربی مازندران و شمال و غرب قزوین و شمال و شرق خوزستان و شرق و جنوب تهران و قم و اصفهان و چهارمحال وبختیاری و کهکیلویه وبویراحمد و فارس و شمال و مرکز و جنوب بوشهر و اکثر نواحی سمنان و اکثر نواحی یزد و اکثر نواحی هرمزگان و جنوب خراسان شمالی و اکثر نواحی خراسان رضوی و شمال و مرکز و شرق خراسان جنوبی و غرب کرمان و جنوب سیستان وبلوچستان بالاتر از نرمال سالانه پیشبینی شده است.

 و اما نقشه های پیشبینی دیگر مراکز معتبر هواشناسی:

 نقشه مرکز تحقیقات هواشناسی ژاپن JAMSTEC:

پیشبینی برای ماه های سپتامر تا نوامر ۲۰۱۳(شهریور تا آبان ماه ۱۳۹۲)

 بارش درنواحی از دامنه های زاگرس و سواحل دریای خزر قدری کمتر از نرمال و در بقیه نواحی نرمال پیشبینی شده است:

دما:

طبق پیشبینی این مرکز دمای هوا طی این مدت در کل کشور بالاتر از نرمال سالانه خواهد بود به خصوص در غرب و شمال غرب و سواحل دریای خزر:

 

نقشه مرکز هواشناسی انگلستان:

پیشبینی برای ماه های سپتامر تا نوامر ۲۰۱۳(شهریور تا آبان ماه ۱۳۹۲)

بارش در جنوب شرق کشور کمی بالاتر از نرمال و در بقیه نواحی قدری زیر نرمال برآورد شده است بخصوص در جنوب غرب کشور و نواحی از دامنه های زاگرس:

August 2013 Months 2-4  Global Precipitation

دما در کل کشور قدری بالاتر از نرمال پیشبینی شده است:

August 2013 Months 2-4  Global 2 m temperature 

نقشه های مرکز هواشناسی روسیه:

پیشبینی برای ماه های اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۳(مهر تا آذر ماه ۱۳۹۲)

بارش در شمال غرب و غرب و جنوب غرب نرمال و در بقیه نواحی کمتر از نرمال پیشبینی شده است:

 

دما در کل کشور  بالاتر از نرمال پیشبینی شده است:

نقشه های مرکز هواشناسی I R I:

 پیشبینی برای ماه های سپتامر تا نوامر ۲۰۱۳(شهریور تا آبان ماه ۱۳۹۲)

بارش در شمال غرب و سواحل دریای خزر و دامنه های زاگرس و جنوب غرب در حد نرمال پیشبینی شده است و و برای دیگر مناطق کشور مبهم و با احتمال ناهنجاری پیشبینی شده است:

 

 دما در کل کشور بالاتر از نرمال پیشبینی شده است:

 نقشه ها مرکز هواشناسی APEC:

 پیشبینی برای ماه های سپتامر تا نوامر ۲۰۱۳(شهریور تا آبان ماه ۱۳۹۲)

بارش در دامنه های جنوبی البرز و شمال شرق کشور کمتر از نرمال و در بقیه نواحی کشور نرمال پیشبینی شده است :

photo

دما در کل کشور نرمال پیشبینی شده است:

photo

   پیش گویی هواشناسی لارستان:


      با پیش بینی ها و پس پردازنده های عامل های دور از جمله شاخص النینو و لانینو انشالله از ماه دسامبر ( آذر ماه) شاهد شکل گیری الگوی مناسب النینو هر چند ضعیف خواهیم بود از آنجایی که این شاخص معمولا با مثبت شدن شاخص دو قطبی هند رابطه مستقیم دارد و با در نظر گرفتن دیگر پارامتر ها راه را برای پربارش شدن خاورمیانه و از جمله ایران عزیز باز خواهد کرد.و انشالله با تقویت این شرایط از اواخر زمستان یک الگوی ناب بارشی در کشور بویژه برای اوایل بهار 93  شکل خواهد گرفت....بنابراین :


ایران در انتظار بارش های به یاد ماندنی ...

در تصویر a  و b   همانوطورم که مشخص شده یعنی در ماههای سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر( شهریور تا آذر ماه) همچنان الگوها و نقشه ها وجود یک لانینا متوسط را نشان می دهند  و اما در تصویر c  که مربوبط به زمستان ( دی، بهمن و اسفند) وضعیت خنثی را نشان می دهد که میشه گفت با این وضعیت بارش ها در کل کشور نرمال خواهد بود و در تصویر d  شکل گیری و متولد شدن یک النینو متوسطی را نشان می دهد( نینو 3.4 در فاز مثبت قرار خواهد گرفت) که انشالله تاثیراتش به شکل بارش های های قابل توجه در کشور برای اوایل بهار 93 را نظاره گر خواهیم بود.


رئیس سازمان هواشناسی کشور:  پاییز کم باران و زمستان بسیار سرد

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به نتایج بررسیهای انجام شده در مرکز مطالعات هواشناسی از کاهش چشمگیر بارندگی و افزایش دما در پاییز امسال و مهمتر از آن ناهنجاری منفی بالاتر از حد نرمال در زمستان پیش رو خبر داد. 
بهرام صناعی با اشاره به نرم بارش سالانه در کشور گفت: بررسیها نشان می دهد مقدار بارش در ماه مهر با کاهش چشمگیری مواجه شده و به نسبت قبل دما نیز به مراتب افزایش یافته است چرا که رابطه ای مستقیم بین افزایش دما و کاهش بارندگی وجود دارد. 
وی اضافه کرد: این روند تا آذرماه ادامه دارد و شرایط پایین تر از حد نرمال قرار می گیرد به طوری که از آذرماه و به ویژه در ماههای دی و بهمن شرایط ناهنجاری منفی گسترش می یابد و هوا به شدت سرد می شود که این سرما با سرمای معمولی متفاوت است. 
صناعی با اشاره به کمبود بارش در سال زراعی جاری در هشت استان کشور گفت: استانهای بوشهر، قم، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، ایلام و خوزستان شرایط به مراتب بدتری از دیگر استانهای کشور دارند چرا که شرایط بارندگی آنها در دو سال اخیر از حد نرمال پایین تر بوده است. 
وی تاکید کرد: اضافه شدن روند فعلی در پاییز امسال فشار مضاعفی به استانهای هشت گانه وارد می کند و شرایط به مراتب سخت تری پیش رو دارند. 

پیشبینی فصلی تابستان پاییز و زمستان از نگاه ژاپنی ها !

سایتی که هر چی پارسال گفت درست تر از همه بود و پیشبینی هاش نزدیکتر ! این سایت فعلا نظر بنده رو داره, این که امسال النینو نداریم و بیشتر تاکید به لانینا برای پاییز و لانینای ضعیف برای زمستان داره !

جدول پایین رو میبینید که پیشبینی NINO3.4 هستش که میبینید به هیچ عنوان النبنو روی کار نمیاد و دماش بالا نمیره البته رنگ قرمز پیشبینی اصلیش هست باقی خط ها پیشبینی های دیگه هست در همین زمینه هواشناسی آمریکا پیشبینی کرده که از شهریور به بعد دمای اون نقطه بالا تر بره حال این وسط سوال اینجاست که خلاصه دماش بالا میره یا نه ؟؟!! فعلا هفته گذشته دماش منفی بوده و الان با شیب کم داره افزایش پیدا میکنه البته این افزایش تو پیشبینی ها بوده حال باید ببینیم این وضعیت تغییر میکنه یا نه !! فعلا که تا آخر تابستون لانینا رو داریم !

http://up.guilanforeca.ir/up/gilanmet2/1392/khordad/12/zhapon/ssta.nino3.4.fcst.1may2013.gif

این سازمان برای پاییز لانینا در نظر گرفته پیشبینی دمای آبشو میبینید و برای زمستان لانینای ضعیف

http://up.guilanforeca.ir/up/gilanmet2/1392/khordad/12/zhapon/ssta.glob.SON2013.1may2013.gif

در مورد پاییز سرد زیاد صحبت شد پاییز رو سردو پر بارش میدونستیم این سایت و بیشتر سایت ها فعلا همین اعتقاد رو دارن پاییز امسال برای شمال دما کمتر از نرمال و بارشها بیشتر از نرمال هستن یه پاییز خوب و نمونه رو شاهد هستیم با بارشهای سیل آسا !

http://up.guilanforeca.ir/up/gilanmet2/1392/khordad/12/zhapon/temp2.glob.SON2013.1may2013.gif

http://up.guilanforeca.ir/up/gilanmet2/1392/khordad/12/zhapon/tprep.glob.SON2013.1may2013.gif

زمستان هم کمی دچار کمبود بارش میشیم از نظر دمایی مشکلی نداریم !! البته در مورد زمستان چون وقت زیاد داریم پیشبینی ها میتونن 180 درجه تغییر کنن !

http://up.guilanforeca.ir/up/gilanmet2/1392/khordad/12/zhapon/temp2.glob.DJF2014.1may2013.gif
http://up.guilanforeca.ir/up/gilanmet2/1392/khordad/12/zhapon/tprep.glob.DJF2014.1may2013.gif


نتیجه گیری هواشناسی خاوران :          

       و حالا همه منتظرند تا بدونند کدوم پیش بینی درست  هست که البته تمامی این پیش بینی ها در یک محورند و اکثرا نشان دهنده ی یک پاییز کم باران و با تاخیر و زمستانی سرد و پر بار می باشند. البته گروهی از پیش بینی ها برای زمستان هم بارش کم پیش بینی کرده اند و بیش ترین بارش را در حدفاصل زمستان و پاییز می دانند . حالا باید گفت که تمامی این پیش بینی ها قطعی نیستند و همون طور که از نام اون ها معلومه پیش بینی هستند و تا اواخر شهریور ماه پیش بینی ها تغییر خواهد کرد و پیش بینی نهایی در همان مدت صادر خواهد شد . برچسب ها : نظرات مختلف در مورد پاییز و زمستان 92 ,  هوا در پاییز 92 ,  پیش بینی هواشناسان برای پاییز 92 ,  پیش بینی های هواشناسی برای بارش و دما در پاییر92 ,  دما و بارش در پاییز 92 ,  دما و بارش در سطح کشور در پاییز92 ,  هواشناسی , 


پیش بینی های فصلی

(۹۲/۴/۲۸)

 

نتیجه گیری از الگوهای مختلف سایت ها و مراکز مهم هواشناسی و پیشبینی  هواشناسی باران:

 

(بارش در غرب دریای خزر و شمال غرب کشور نرمال تا بالاتر از نرمال پیشبینی میشه و در سایر مناطق کشور نرمال تا پایین تر از نرمال)

 

(دما در کل کشور نرمال تا قدری بالاتر از نرمال پیشبینی میشه)

 

البته در پیشبینی بعدی در صورت عدم تغییر نقشه ها خواهید دید که گرما چرخش ۱۸۰ درجه برای پاییز خواهد داشت و بارش نیز بهبود خواهد یافت و در حقیقت میتوان گفت پاییز خوبی درپیش داریم البته همه این حرف ها بماند برای پیشبینی فصلی بعدی.

 

در ضمن ملاک پیشبینی ما مرکز ملی اقلیم شناسی است و برای بهتر شدن و دقیق تر شدن پیشبینی فصلی از نقشه های مراکز معتبر جهانی نیز بهره میبریم.

 

پیشبینی  مرکز ملی اقلیم شناسی برای ادامه تابستان و اوایل پاییز ۹۲:

 

بارش:

 

در اکثر نواحی کشور بارش در حد نرمال خواهد بود اما در سیستان و بلوچستان و مرکز و جنوب کرمان و مرکز و شرق هرمزگان و شمال خراسان شمالی و شمال و مرکز گلستان و گوشه شرقی مازندران و مرکز بوشهر و قسمت هایی از جنوب خراسان جنوبی بارش قدری کمتر از نرمال خواهد بود.

 

 

دما:

 

طبق نقشه در اکثر نواحی کشور دما در حد نرمال سالانه خواهد بود اما در استان های مازندران و شمال و مرکز گلستان و شمال تهران و قسمت های شمالی و مرکزی و جنوبی زنجان به غیر از کناره های غربی و شرقی استان و شمال همدان و شمال شرق استان مرکزی دما قدری بالاتر از نرمال خواهد بود و در جنوب سیستان وبلوچستان و گوشه شرقی هرمزگان و تکه ای از شمال این استان دما کمتر از نرمال خواهد بود:

 

 

و اما نقشه های پیشبینی دیگر مراکز معتبر هواشناسی:

 

نقشه مرکز تحقیقات هواشناسی ژاپن JAMSTEC:

 

بارش در غرب سواحل دریای خزر و قسمت هایی از شمال غرب بالاتر از نرمال خواهد بود و در سایر مناطق کشور در حد نرمال سالانه خواهد بود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دما:

 

طبق پیشبینی این مرکز دمای هوا طی این مدت در کل کشور قدری بالاتر از نرمال سالانه خواهد بود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه مرکز هواشناسی انگلستان:

 

بارش درکل کشور در حد نرمال سالانه خواهد بود:

July 2013 Months 2-4  Global Precipitation

 

دما در کل کشور قدری بالاتر از نرمال خواهد بود:

July 2013 Months 2-4  Global 2 m temperature

 

نقشه های مرکز هواشناسی I R I:

 

بارش در شمال غرب و سواحل دریای خزر و در حد نرمال خواهد بود و برای دیگر مناطق کشور چون طی این مدت بارش چندانی ندارند پیشبینی عدم بارش و عدم پیشبینی صورت گرفته است:

 

دما در کل کشور بالاتر از نرمال پیشبینی شده است:

 

 

نقشه ها مرکز هواشناسی APEC:

 

بارش در کل کشور نرمال پیشبینی شده است :

 

photo

 

 

دما در کل کشور قدری بالاتر از نرمال پیشبینی شده است:

 

photo
برچسب ها : پیشبینی فصلی ,  پیشبینی بلند مدت ,  پاییز ,  زمستان ,  بهار ,  تابستان ,  نقشه های بلند مدت ,  نقشه های پیشبینی بلند مدت ,  دمای بلند مدت ,  بارش بلند مدت ,  بارندگب بلند مدت ,  بارش پاییز ,  پیشبینی بارش پاییز ,  مرکز ملی اقلیم شناسی ,  پژوهشکده اقلیم شناسی ,  هواشناسی ژاپن ,  پیشبینی هواشناسی ژاپن ,  مرکز اقلیم ژاپن ,  هواشناسی انگلستان ,  هواشناسی بریتانیا , 


مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ | طراحی توسط عاشورا

درباره وبلاگ

سلام دوستان من حمید هستم 21 ساله (دانشجو ) از شهرستان بیرجند واقع در خراسان جنوبی و سعی بر این دارم تا بتوانم اطلاعات و داده های مورد نیاز برای پیش بینی را در این وبلاگ قرار دهم بدین منظور من تمامی نقشه های مربوط به دما و بارش و خشکسالی و ... را در وبلاگم قرار داده ام.امیدوارم مورد استفاده ی شما عزیزان شود. این ویلاگ طوری طراحی شده که اجازه کپی برداری در آن آزاد است و از هر گونه انتقاد یا پیشنهادی آزاد می باشد امیدوارم با نظرات شما وبلاگم را به بهترین وجه کامل و به روز کنم . ضمنا به سوالات هواشناسی هم پاسخ داده میشود. در پایان لازم به ذکر است که شما عزیزان میتواند با رفتن به قسمت موضوعات به هدف یا مقصود خود برسید که باعث عدم سردرگمی میشود.ضمنا خیلی ها سوال می کنن نام وبلاگم یعنی خاوران به کجا مربوط میشه که باید بگم این نام مربوطه به استان خراسان جنوبی

آخرین مطالب

لینک دوستان

دانشنامه مهدویت

ابر برچسب ها

آخرین اخبار از وضعیت دمایی کشور ,  نقشه ,  دمای هوا ,  پیشبینی بارش کشور در سال 96 ,  باران ,  آخرین اخبار از سامانه های بارشی ,  پهنه بندی مجموع بارش کشور از اول سال زراعی 96 ,  نقشه بارندگی ,  دمای 96 ساعت آینده ,  پهنه بندی مجموع بارش کشور از اول سال زراعی تا مرداد ,  نقشه های اینتل کاست ,  پیشبینی بارش کشور در پاییز 96 ,  بارش باران ,  پیشبینی بارش ,  آخرین اخبار هواشناسی ,  هواشناسی باران ,  نقشه پیشبینی بارش ,  پیشبینی دما ,  آخرین اخبار از وضعیت بارش ,  پیش بینی 3 روزه استان خراسان جنوبی ,  هواشناسی استان خراسان جنوبی ,  اینتل کاست ,  هواشناسی ,  آخرین اخبار ,  بارش ,  نقشه بارش ,  دمای کمینه ,  پهنه بندی مجموع بارش کشور از اول سال زراعی ,  پهنه بندی مقدار انحراف مجموع بارش کشور از اول سال زراعی تا 5 شهر ,  پهنه بندی مجموع بارش کشور از اول سال زراعی پاییز 96 ,  هوا در 3 روز آینده استان خراسان جنوبی ,  پهنه بندی مجموع بارش کشور ,  هواشناسی 3 روزه خراسان جنوبی ,  بارندگی ,  پیش بینی بلند مدت بارش کشور ,  کمینه دما ,  پیش بینی هوا در 3 روز آینده خراسان جنوبی ,  پیشبینی دمای هوا ,  پهنه بندی مجموع بارش کشور از اول سال زراعی تا 12 مرداد ,  پیشبینی هوای بیرجند . هوای بیرجند . هواشناسی بیرجند . پیشبینی با ,  پهنه بندی مقدار انحراف مجموع بارش کشور از اول سال زراعی تا شهریو ,  نقشه دمای هواشناسی باران ,  پیشبینی بارندگی ,  هواشناسی بیرجند ,  هواشناسی خراسان جنوبی ,  آخرین اخبار از وضعیت هوا ,  دما ,  دمای 5 روز اینده ,  پیشبینی بارش کشور در پاییز ,  بیشینه دما , 

لوگوی دوستان

دیگر امکانات